bt1
1240.jpg
Назадь

J7

MERKURITA LV

LVA

M: info@merkurita.lv
W: http://www.merkurita.lv
T: 371 67385955
F: 371 67385956
A: Tēraudlietuves iela 22, Rīga, LV-1026, Latvija


Mūs, "MERKURITA LV" komandu, apvieno vēlme ar savu ikdienas darbu jums piedāvāt un atklāt to, ka ir lietas, kas rūpējas par jums ik dienu un, jo īpaši svarīgi, ik nakti, – produkciju, kas labvēlīgi ietekmē veselību un dzīves kvalitāti.


Our Merkurita LV team is united with a desire to offer and tell you that THERE ARE THINGS that in reality care for you daily and, more importantly, every night – products that improve health and the quality of life.


Нас, команду "MERKURITA LV”, объединяет желание предложить и рассказать Вам, что на самом деле ЕСТЬ ВЕЩИ, которые заботятся о Вас каждый день и, что особенно важно, каждую ночь – продукцию, которая способствует улучшению здоровья и качества жизни.

P:

NATURLIVE

D:

Ēriks Saukums
K: Maruta Bērziņa 27087505

KVALITATĪVU UN VESELĪGU DZĪVI!

Отрасли:

19 Ппедметы интерьераT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks