bt1
1240.jpg
Назадь

B9

IMMER DIGITAL

LVA

M: digital@immer.group
W: http://www.immer.group
T: 371 26446116
A: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 5, Ventspils, LV-3602, Latvija


"Immer Group" ir viens no lielākajiem elastīgā iepakojuma, plēves un etiķešu ražotājiem pasaulē. Mēs izmantojam visjaunākos zinātniski tehnoloģiskos sasniegumus pasaulē un pieejamās zinātnes tehnoloģijas. Ar piegādātājiem un klientiem kopīgi virzīti uz biznesu un attīstību!


Immer Group is one of the biggest global producers of flexible packaging materials, films and labels. We use the most advanced achievements of science and technology currently available. We aim to conduct mutually beneficial business with our partners and clients.


“IMMER GROUP” – один из крупнейших мировых производителей гибких упаковочных материалов, пленок и этикеток. Мы применяем самые передовые достижения научно-технологического прогресса и доступные научные технологии. Нацелены на совместный бизнес и развитие с нашими поставщиками и клиентами.

P:

IMMER DIGITAL; IMMER UKRPLASTIC; IMMER DESIGN STUDIO; IMMER GROUP

D:

Martiņš Kreicbergs

Отрасли:

22 Упаковка, упаковочные материалы и сырьё для изготовления упаковочных материалов, упаковочное оборудование
22.2 Сырьё для изготовления упаковочных материалов
22.2.3 искусственные материалы
22.3 Упаковочные материалы
22.3.2 пластмасовые пакеты
22.3.16 пленки, фольгаT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks