bt1
1240.jpg
Назадь

E39

AMRO BALTIC

LVA

M: info@amro.lv
W: http://www.amro.lv
T: 371 67347649 / 20445544
A: Kalnciema iela 137a-4, Rīga, LV-1046, Latvija


Iekārtu, izejmateriālu tirdzniecība. Individuālu risinājumu izstrāde un ieviešana dažādu nozaru biznesa vajadzībām: mazumtirgotājiem un tirdzniecības tīkliem; ražošanai un noliktavām; bankām, inkasācijas uzņēmumiem; citu nozaru biznesam.


We sell equipment and supplies and provide the development of individual solutions for retailers and wholesale networks, manufacturing, warehousing, logistics, banks, encashment and other businesses.


Продажа оборудования и расходных материалов. Разработка и внедрение индивидуальных решений для бизнес-потребностей различных секторов: розничная торговля и торговые сети; производство, склады, логистика; банки, инкассация и другие отрасли.

D:

Miks Ozoliņš, valdes loceklis
K: Artūrs Evarts, projektu vadītājs, Tālr.: +371 22818188, e-mail: arturs@amro.lv

IEKĀRTAS UN RISINĀJUMI JŪSU BIZNESA ATTĪSTĪBAI!

Отрасли:

RIGA FOOD CATERING AND RETAIL TECH
11.6 Кассовые системы
11.7 Расчётные системы
11.29 Диспенсеры
12.6 Автоматы размена денег
12.7 Автоматы подсчёта и сортировки денег
12.14 Денежные автоматы / автоматы размена денег
12.15 Системы безналичного расчёта
12.20 Торговая аппаратура и программатура
13 Информационные технологий\ услуги
13.1 Применение программатуры в торговле
RIGA FOOD CATERING AND RETAIL TECH
14 Технологий и торговое оборудование розничной торговли / расположение товара
14.1 Электронные системы учёта данных
14.2 Весы
14.3 Оборудование и приспособления для сканирования цен
14.4 Маркировочные системы
14.5 Оборудования и системы для магазинов
14.6 Оборудования и системы для супермаркетов
14.7 Платёжные системы\ карты покупателей
14.16 Оборудовние для измерения температуры
14.17 Программатура
14.18 Технологий информаций и связи
22 Упаковка, упаковочные материалы и сырьё для изготовления упаковочных материалов, упаковочное оборудование
22.1 Оборудование для изготовления упаковочных материалов
22.7 материалы для закрытия упаковки
22.8 этикетки и маркировка
22.8.1 этикетки
22.8.2 акцизные марки
22.8.3 маркировочное оборудование
22.9 системы идентификации
22.9.2 считывающее оборудованиеT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks