bt1
1240.jpg
Назадь

A12

ACORUS CALAMUS

LTU

M: info@acorus.lt
W: http://www.acorus.lt
T: 370 37310786
A: Konstitucijos pr. 26, Vilnius, LT-08105, Lithuania


"ACORUS CALAMUS" ir lielākais augu izcelsmes produktu ražotājs un izplatītājs Lietuvā kopš 1995. gada un aizņem apmēram 60 % no nacionālā tirgus. Uzņēmuma darbība atbilst visām ES ražošanas normām, un tam ir izsniegta zāļu ražošanas licence, kā arī ieviesta Labas ražošanas prakses (GMP) kvalitātes vadības sistēma. Uzņēmumam ir arī sava kvalitātes kontroles laboratorija.


Acorus Calamus is a Lithuanian manufacturer and distributor of herbal products since 1995 holding approximately a 60 % national market share. Company complies with all EU production requirements; it holds a licence to manufacture pharmaceuticals, has introduced a GMP (Good Manufacturing Practice) quality management system and runs its own quality testing laboratory.


"ACORUS CALAMUS” является литовским производителем и дистрибьютором продуктов из растительного сырья с 1995 года и занимает около 60% национального рынка. Компания выполняет все требования ЕС к производству и имеет лицензию на производство лекарственных средств, а также представила системы менеджмента качества GMP (Good Manufacturing Practice) и имеет собственную лабораторию контроля качества.

P:

NATĒJA (LVA); ŽOLYNELIS (LTU / LVA); ACORUS (LTU / LVA); VAISE (LTU); DR. E. ŠIMKŪNAITE (LTU)

D:

Elmantas Pocevičius

TĒJA LABAI PAŠSAJŪTAI!

Отрасли:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks