bt1
1178.png
Назадь

LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS

LVA

M: ltc@latnet.lv
W: www.innovation.lv/ltc
T: +371 6755 8771
F: +371 6754 1218
A: Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006


Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) sniedz konsultācijas un atbalstu inovatīvajā uzņēmējdarbībā, tehnoloģiju pārnesē, starptautiskajā sadarbībā un pētniecības rezultātu komercializācijā.


Latvian Technological Center (LTC) provides consultancy and support for innovative entrepreneurship, technology transfer, international cooperation and commercialisation of research results.


ЛТЦ консультирует и поддерживает инновационное предпринимательство, перенос технологий, международное сотрудничество и коммерциализацию исследований.

D:

Dr. Jānis Stabulnieks
K: Ints Vīksna

Отрасли:

26 RESEARCH AND CONSULTATIONST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks