bt1
Back

Sympa HR

FIN

M: kati.tammisto@sympa.com
W: sympa.com
T: +358407757162
A: Sympa Teknobulevardi 3-5


Sympa HR ir radīta ar mērķi nodrošināt uzņēmumus ar pārskatāmu informāciju par aktuālajiem HR datiem. Sniedzot neierobežotas integrācijas iespējas ar citām programmatūrām, Sympa atbalsta gudru lēmumu pieņemšanu un automatizē ikdienas uzdevumus.


Sympa HR was designed to improve the lives of HR across the world. Providing companies an aggregated, clear view on all people data and unlimited integrations to other softwares, it supports smart decision-making and helps automate routine tasks.


Sympa HR создана для улучшения жизни персонала по всему миру -предоставляя компаниям легко понятный вид о персонале и неограниченную интеграцию с другими программными, поддерживает интеллектуальное принятия решений и автоматизирует рутинные задачи.

D:

Keijo Karjalainen
K: Ilze Enkuzena

Comprehensive HR solution

Branch:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks