bt1
1240.jpg
Back

J8

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@hotel.lv
W: http://www.hotels-restaurants.lv
T: 371 67014131
F: 371 67014131
A: A. Čaka iela 55- 228, Rīga, LV-1011, Latvija


LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA (turpmāk – LVRA) ir biedrība, kura apvieno naktsmītnes un ēdināšanas uzņēmumus profesionālai sadarbībai, ar mērķi uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, sakārtot Latvijas viesnīcu tirgu un pārstāvēt Latvijas viesnīcu un restorānu biznesu pasaulē.


ASSOCIATION OF HOTELS AND RESTAURANTS OF LATVIA is an organization which brings together hotels, guest houses, motels and restaurants for professional cooperation with the aim of improving customer service quality, to arrange properly the hotel market of Latvia.


АССОЦИАЦИЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ ЛАТВИИ является общественной организацией, объединяющей гостиницы, гостевые дома, мотели и рестораны с целью профессионального сотрудничества.

P:

TŪRISMS

D:

Izpilddirektore Santa Graikste
K: Liene Kalberga

Branch:

34 Associations, organisationsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks