bt1
1240.jpg
Back

F4

LATVIJAS IEPAKOJUMA ASOCIĀCIJA

LVA

M: packaging@packaging.lv; info@packaging
W: http://www.packaging.lv
T: 371 67326597
F: 371 67508307
A: Vienības gatve 11, Rīga, LV-1004, Latvija


Latvijas Iepakojuma asociācija (LIA) ir dibināta 1995. gadā un pārstāv iepakojuma nozares uzņēmumu intereses, konsultē par iepakojuma jautājumiem un LIA biedru darbību, organizē izglītojošus pasākumus un ikgadējo nacionālo konkursu "Labākais iepakojums Latvijā". Ir Pasaules Iepakojuma organizācijas (WPO) pilntiesīgs biedrs.


The Packaging Association Latvia – founded in 1995 – represents interests of packaging producers and wholesalers, advices on packaging issues and its members activities, organizes the annual national competition "The Best Packaging of Latvia". The Association is a full member of the World Packaging Organisation (WPO).


Латвийская ассоциация упаковки основана в 1995 году и представляет интересы предприятий отрасли, консультирует по вопросам упаковки, организует ежегодный национальный конкурс "Лучшая упаковка Латвии". Ассоциация является полноправным членом Всемирной организации упаковки (WPO).

D:

Valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja
K: Valdes priekšsēdētāja Iveta Krauja

LABĀKS IEPAKOJUMS LABĀKAI DZĪVEI MUMS VISIEM!

Branch:

22 Packing, manufacturing equipment and materials, packaging equipment
22.10 Package recyclingT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks