bt1
1240.jpg
Back

C4a

WORLD OF ASIA

POL

M: a.juchniewicz@worldofasia.pl
W: http://www.worldofasia.pl
T: 48 504819992
A: ul. Świerkowa 42 ; 05-850 Wieruchów ; Poland


“World of Asia” ir ļoti jauns un strauji augošs uzņēmums, kas kopš tā pirmsākumiem īpašu uzmanību pievērš klientu apkalpošanai un atbalstam, tāpēc tam veiksmīgi izdevies atrast noieta tirgu Āzijas pārtikas produktiem Polijā. Mums ir ļoti cieša sadarbība ar labākajiem ražotājiem Eiropas Savienībā.


World of Asia is a very young and rapidly growing company offering the best service and support to customers. We are in very close relationships with the best EU producers.


World of Asia – это молодое, но быстрорастущее предприятие, которое с самого начала своей деятельности уделяло большое внимание безупречному обслуживанию и поддержке клиентов, найденных на польском рынке азиатских продуктов питания. У нас налажены тесные связи с лучшими производителями в ЕС.

P:

ICHITAN (TWN); SEASIR (CHN)

D:

Michał Mikołajczyk (MR)
K: Agnieszka Juchniewicz (MRS)

RESTAURANTS, HOTELS, CATERINGS, SUSHI BARS!

Branch:

1.12 Rice
2 Canned food, ready-to-serve food, soups, sauces and dressings, spices, dried fruit and vegetables
2.7 Preserved fruits
2.8 Preserved vegetables
2.9 Preserved mushrooms
2.22 Spiced sauces
2.27 Dried mushrooms
2.28 Herbs
2.29 Nuts
2.34 Dried vegetables
2.40 Vegetable oils
2.43 Rapeseed oil
2.73 Horseradish
2.74 Vinegar
2.75 Soup spices
2.76 Soups
2.80 Broths, meat broths and poultry broths
2.82 Tofu products
2.92 Health foods
2.95 Organic food
2.98 Halal products
2.99 Vegetarian products
2.100 Gluten-free food
2.102 Finger food
3.1 (see also Frozen foods)
3.29 Poultry (see also Frozen foods)
4.2 Fresh fish
4.11 Caviar
4.15 Sushi
5.1 Fruit
5.2 Vegetables
5.3 Herbs
5.8 Fish
5.9 Fish products
5.21 Other frozen foods
7.34 Soya products
9.1 Fresh fruit
9.2 Fresh vegetables
9.5 Mushrooms
10 Drinks
10.1 Fruit juices
10.56 Tea
10.57 Green teas
10.58 Fruit teas
10.59 Herbal teas
20.2 China
21.1 Hotel
21.5 Restaurant
21.12 Bar
21.17 Fast food catering
22.2.3 plastics
22.3 Packages
22.3.1 cups
22.3.2 plastic bags
22.3.18 disposable packagingT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks