bt1
1178.png
Back

Techninis projektas

LTU

M: info@tprojektas.lt
W: www.tprojektas.lt
T: +370 685 58492
A: Paliūniškio 1, Panevėžys


Mēs- inženiertehniskā firma, kas piedāvā dizaina un ražošanas iekārtas nozarēm; Specializācija: starpoperācijas transports, automatizētas sistēmas, iekārtas. Mūsu projektēšanas personāls atradīs vislabāko nestandarta risinājumu jebkuram uzdevumam. Mēs izmantojam 3D SolidWorks.


We are engineering company, offering design and producing equipment for industries; Specialization: interoperational transport, automated systems, units. Our design personnel will find best non standard solution for any task. We use 3D SolidWorks. All our equipment provided with guarantee service.


Мы-инжиниринговая компания, предлагающая проектирование и производство оборудования для промышленности; Специализация: межоперационный транспорт, автоматизированные системы. Наши сотрудники найдут лучшее нестандартное решение для любой задачи. Мы используем 3D SolidWorks.

D:

Gintautas Mikulėnas
K: Gintautas Mikulėnas

Unique integrated non- standards equipment engineering solutions for Your‘s factory !

Branch:

2.11 Conveyors, packing equipment
3 MECHANICAL ENGINEERING
11 ELECTRONICS, ELECTRICAL ENGINEERING
12 AUTOMATION
20 PRODUCTION EQUIPMENT AND MATERIALS
24 LOADING AND RE-LOADING MACHINEST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks