bt1
Atpakaļ

C20

FRANCIJAS INSTITŪTS LATVIJĀ

FRA

M: info@institut-francais.lv
W: www.institut-francais.lv
T: 0037167201851
A: Elizabetes iela 59, Rga


Francijas institūts ir Francijas Republikas oficiāls valodas,izglītības un kultūras centrs. Tajā ietilpstošais aģentūras CampusFrance birojs popularizē augstāko izglītību Francijā un sniedz konsultācijas interesentiem par studiju iespējām Francijā.


The French institute is the official centre for the French language, culture and education. CampusFrance is a part of the Institute.Its missions are promoting to foreign students French studies and helping foreign students who want to study there.


Французский институт является официальным центром языка, образования и культуры Французской Республики. Бюро института "CampusFrance" популяризирует и предоставляет консультации о возможностях высшего образования во Франции.

P:

Francija

D:

GIlles Bonnevialle
K: Sandra Urtane

Vivre les cultures!

B:

1 Apmācība ārzemēs
3 Augstskola, universitāte
4 Bērnu un jauniešu interešu izglītība
5 Bērnu un jauniešu nometnes
11 Pieaugušo tālākizglītība
18 Institūcijas, organizācijas un apvienības
19 StipendijasT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks