B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C10/D9

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBA

LVA

M: dome@rugaji.lv; turisms@rugaji.lv
W: www.rugaji.lv
T: 26355954
F: -
A: Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570


Vietējais tūrisms Ziemeļlatgalē


Country tourisms, North part of Latgale


сельский туризм в севернай части Латгалии

D:

domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine
K: tūrisma jautājumos Mārīte Orniņa

B:

5 Vietējais tūrismsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks