B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C10/D9

PREIĻU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

LVA

M: tic@preili.lv
W: www.visitpreili.lv
T: +37165322041
A: Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads


TIC piedāvā: informāciju par Preiļu un Riebiņu novadiem un Preiļu pilsētu, informāciju par apskates objektiem visā Latvijā, ekskursijas, gida pakalpojumus, tūrisma maršrutus un to izstrādi, konferenču, semināru organizēšanu.


TIC offer: Information about Preiļi and Riebiņi municipalities and the Preiļi, information on sightseeing objects throughout Latvia, trips, guide services, tourism routes and their planning, organizing of conferences and seminars.


ТИЦ предлагает: Информацию о Прейльском и Риебиньском крае и городе Прейли, информацию о туристических обьектах по всей Латвии, экскурсии, услуги гида, разработку туристических маршрутов, организацию семинаров и конференций.

D:

Vadītāja Iveta Šņepste

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks