B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C10/D9

KRĀSLAVAS NOVADS

LVA

M: tic@kraslava.lv
W: www.visitkraslava.com
T: +371 65622201, +371 29376090, +371 26395176
A: Pils iela 2, Krāslava, Krāslavas novads


Centrs piedāvā: bezmaksas tūrisma informāciju par Krāslavas novadu, Latgales reģionu; gida pakalpojumus un individuālo maršrutu izstrādi; dažādu tematisko tūrisma un kultūras pasākumu organizēšanu; vietējo amatnieku un mājražotāju produkciju.

P:

Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrs

D:

Tatjana Kozačuka
K: Tatjana Kozačuka

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks