B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C12/D11

SĒLIJAS PUDURIS

LVA

M: referente@salas.lv
W: www.salasnovads.lv
T: +371 29156210
F: +371 65231660
A: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230


Sēlijas puduri 2019. gadā pārstāv pieci no septiņiem Sēlijas novada apvienības biedriem, tas ir, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novadi. Sēlijas pudurī piedāvājam interesantākos un aktuālākos piedāvājumus un pakalpojumus tūrisma jomā


In 2019, the Selia cluster is represented by five of the seven members of the Sellia municipality association, namely Jaunjelgava, Jekabpils, Nereta, Salas and Viesite. Here are the most interesting and up-to-date tourism offers and services in the Selia cluster


В 2019 году край Селии представляет пять из семи членов объединения Селийского края, то есть Яунелгавского, Екабпилсского, Неретского, Салского и Виеситского краев. В Селии мы предлагаем интересные и актуальные объекты и услуги в сфере туризма

D:

Salas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
K: Jolanta Grandāne

Ražots Sēlijā

B:

4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
11 Lauku tūrisms
18 Kultūras tūrisms/muzejs/teātrisT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks