B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C12/D11

Skrīveru novada Tūrisma informācijas punkts

LVA

M: tip@skriveri.lv
W: http://www.skriveri.lv/lv/
T: 25661983
A: A.Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125


Skrīveru novada TIP pieejama informācija par tūrisma iespējām novadā, apskates un kultūrvēsturiskajiem objektiem, naktsmītnēm, ēdināšanas iespējām, pasākuma plānu kultūras, sporta un izklaides jomā. Tostarp pieejami arī bezmaksas bukleti un kartes par tūrisma iespējām citos Latvijas novados.
K: Daina

Skrīveri- zaļā zeme!

B:

18 Kultūras tūrisms/muzejs/teātrisT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks