B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

L16

KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA

LVA

M: visitkurzeme@gmail.com
W: www.kurzeme.lv
T: 20371650
A: Baznīcas iela 5, Kuldīga


Kurzemes tūrisma asociācija apvieno visas tūrismā ieinteresētās personas un aicina sadarboties, lai attīstītu tūrismu Kurzemē. Galvenās darbības jomas: Kurzemes tūrisma produktu mārketings Latvijā un ārvalstīs, izstrādāt, uzturēt un veicināt tūristiem pievilcīgu reģiona tūrisma tēlu.


Kurzeme Tourism Association bring together all tourism stakeholders to work together to develop tourism in Kurzeme region. Main areas of activities: Kurzeme tourism product marketing in Latvia and foreign countries, development, maintenance and promotion of tourists attractive image of the region.


Общество "Ассоциация туризма Курземе" объединяет работающих в туризме для совместной работы по развитию туризма в регионе Курземе (Западной Латвии). Основные направления работы: маркетинг туризма в Курземе как на Латвийском, так на зарубежном рынке, развитие и продвижение атрактивного имиджа туризма

P:

Kurzeme
K: Jana Bergmane

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks