B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

C13

Apes novada dome

LVA

M: admistracija@ape.lv
W: apesnovads.lv
T: +371 64307220
A: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads


Dvēsele priecājas pievilcīgu dabas ainavu ielokā, kur lielākā vērtība ir cilvēks....


The soul is delighted about surrounding with attractive scenery where the highest value is human...

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks