B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

Jelgavas novada pašvaldība

LVA

M: tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv
W: www.jelgavasnovads.lv
T: +371 29180959
A: Pasta iela 37, Jelgavā, Latvijā, LV-3001


Jelgavas novada pašvaldība - lielākais novads Zemgalē ar attīstītu lauksaimniecisko ražošanu, aktīvu uzņēmējdarbību un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, kurš aizvien aktīvāk tiek iekļauts tūrisma piedāvājumā


Jelgava Local Municipality - the biggest county in Zemgale region with high developed agriculture and farming, active SME and rich cultural heritage, which have been more and more involved in tourism.
K: Tabita Šķerberga, Tūrisma attīstības projektu vadītāja

Vietējais ražotājs - novada lepnums! Local producer - our treasure!

B:

4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
11 Lauku tūrisms
12 Naktsmītne
13 Ēdināšanas uzņēmums
18 Kultūras tūrisms/muzejs/teātrisT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks