B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

A18

LATVENERGO

LVA

M: muzejs@latvenergo.lv
W: www.latvenergo.lv
T: +371 65010355
A: Ķeguma prosp.7/9, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5010


Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejā ikviens interesents iegūs zināšanas par Latvijas elektroenerģētikas vēstures trīs gadsimtu pieredzi, enerģētikas lomu tautsaimniecības un sabiedrības labklājības attīstībā, kā arī atklās Latvenergo koncerna dokumentārā un industriālā mantojuma unikalitāti.


In the Museum of Energy of Latvenergo Group everyone can gain knowledge about history of the energy sector in Latvia and it is importance for the development of national economy and welfare, as well as to discover the unique industrial and documentary heritage of Latvenergo Group.


В музее энергетики концерна Latvenergo все желающие могут узнать об истории энергетики Латвии, ее роли в народном хозяйстве и развитии благосостояния, а также открыть уникальность документального и индустриального наследия концерна Latvenergo.

D:

Āris Žīgurs, AS "Latvenergo" Galvenais izpilddirektors
K: Ina Lastovecka, Enerģētikas muzeja vadītāja

B:

18 Kultūras tūrisms/muzejs/teātrisT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks