B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

K3a

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola

LVA

M: isma@isma.lv
W: www.isma.lv
T: +371 67100607
A: Lomonosova iela 1, korpuss 6, Rīgā, LV-1019


ISMA ir spējusi nodrošināt nepārtrauktu attīstību, kas šodien dod priekšrocību piedāvāt Latvijas un Eiropas darba tirgū konkurētspējīgu, uz zinātnes un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu izglītību. Studiju virzieni: Informācijas tehnoloģijas Ekonomika Vadība Tūrisms Mūzikas menedžments


ISMA successfully ensures continuing development, which nowadays is an advantage on the Latvian and European labour markets while offering competitive education. Study directions: Information Technology Economics Management Tourism Music Management


ISMA успешно и непрерывно развивается, что даёт возможность предложить на рынках труда Латвии и Европы конкурентоспособное образование, основанное на практическом опыте. Учебные направления: Информационные технологии Экономика Управление Туризм Музыкальный менеджмент

D:

ISMA Rektors Deniss Djakons
K: Natalja Vorobjova

ISMA - izglītība no pirmās klases skolā līdz doktora grādam augstskolā

B:

17 Izglītības iestādeT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks