B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

B10/C9

Kokneses novada dome

LVA

M: turisms@koknese.lv
W: visitkoknese.lv
T: +371 29275412
A: 1905.gada iela 7, Koknese, LV-5113


Kokneses tūrisma informācijas centrs


Koknese Tourism information centre


Кокнесе туристический центр

D:

Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris
K: Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks