B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

D1

Pāvilostas novada pašvaldība

LVA

M: dome@pavilosta.lv
W: www.pavilosta.lv
T: 63498229
A: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466


Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs iepazīstinās apmeklētājus ar tūrisma informāciju un ceļošanas iespējām Pāvilostas novadā.

P:

LV

D:

Uldis Kristapsons
K: Anta Lībiete

Vilnī uz augšu!

B:

16 T I CT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks