B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

I29

LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA

LVA

M: info@hotel.lv
W: www.hotels-restaurants.lv
T: +37167014131
F: +37167014131
A: A. Čaka iela 55- 228, Rīga, LV- 1011


LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU ASOCIĀCIJA IR BIEDRĪBA, KURA APVIENO NAKTSMĪTNES UN ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMUS PROFESIONĀLAI SADARBĪBAI, AR MĒRĶI UZLABOT KLIENTU APKALPOŠANAS KVALITĀTI, SAKĀRTOT LATVIJAS VIESNĪCU TIRGU UN PĀRSTĀVĒT LATVIJAS VIESNĪCU UN RESTORĀNU BIZNESU PASAULĒ. LVRA Dibināta 1993. gadā


AHRL IS AN ORGANIZATION WHICH BRINGS TOGETHER HOTELS, GUEST HOUSES, MOTELS AND RESTAURANTS FOR PROFESSIONAL COOPERATION WITH THE AIM OF IMPROVING CUSTOMER SERVICE QUALITY, TO ARRANGE PROPERLY THE HOTEL MARKET OF LATVIA AND TO REPRESENT THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS OF LATVIA IN THE WORLD.


АССОЦИАЦИЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ ЛАТВИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ГОСТИНИЦЫ, ГОСТЕВЫЕ ДОМА, МОТЕЛИ И РЕСТОРАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. ЗАДАЧЕЙ ДАННОГО ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, УПОРЯДОЧЕНИЕ РЫНКА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ЛАТВИИ.

D:

Jānis Pinnis
K: Santa Graikste

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācija
4 Ienākošais tūrisms
5 Vietējais tūrisms
6 Izejošais tūrisms
7 Biznesa tūrisms
8 Konferenču tūrismsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks