B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

I27

BIRŽU TURIZMO KLASTERIS

LTU

M: indriuleniene@gmail.com
W: http://www.birzuklasteris.lt/
T: +370 686 73742
A: Alyvų g. 8, Biržų k., LT-41180 Biržų r.


Piedāvājam unikālu ainavu, ārkārtējas dabas parādības, godīgu vēsturi, bagātīgās vecās tradīcijas, amatniecību, Biržu reģiona kulināro mantojumu, kā arī vietējās alus tradīcijas tiek apvienotas, lai tās būtu pievilcīgas tūristiem.


We present the unique landscape, exceptional natural phenomena, a respectable history, cherished old traditions, crafts, culinary heritage of the Biržai region, and local beer production traditions are joined to be attractive for tourists.


Мы представляем уникальный ландшафт, исключительные природные явления, респектабельную историю, давние старинные традиции, ремесла, кулинарное наследие региона Биржай, а также местные традиции производства пива объединяются, чтобы быть привлекательными для туристов.

P:

Biržai region, Lithuania

D:

Raminta Indriulėnienė
K: Raminta Indriulėnienė +370 69979936

The main activity of the Association is the development of tourism in the Biržai region: the development of attractive leisure entertainment, the development of conference services.

B:

1 Tūrisma organizācija/departaments/asociācijaT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks