B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

K2

ĪRIJAS LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERA

IRL

M: chamber@icham.lv
W: latcham.ie
T: +371 29113900
A: Aleksandra Čaka iela 118, Riga, Latvia , LV 1012


Misija:“savest kopā mūsdienu un rītdienas Latvijas un Īrijas uzņēmumus, lai radītu labāku un ilgtspējīgu sadarbību starp abām valstīm.” Vīzija: “Nākamo 5 gadu laikā ILCC būs palīdzējusi Latvijas un Īrijas uzņēmumiem izveidot vārtus jauniem tirgiem un biznesa panākumiem.”


Mission:‘’To bring together Latvian and Irish businesses of today and tomorrow to create a better and sustainable cooperation between both countries. Vision:“Within the next 5 years ILCC will have assisted Latvian and Irish companies establish a gateway to new markets and business success.


Миссия: «Ввести вместе современные и завтрашние предприятия Латвии и Ирландии, чтобы создать лучшее и долгосрочное сотрудничество между обеими странами». Видение: «В течение следующих 5 лет ILCC помогла латвийским и ирландским предприятиям создавать ворота для новых рынков и успеха бизнеса».

D:

Ilze Kreslina
K: Ilze Kreslina

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks