B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

I14

INTERLUX TRAVEL

LVA

M: booking@interluxtravel.lv
W: https://interluxtravel.lv
T: 22 723 341
A: Merķeļa iela 1 (2.stāvs)


INTERLUX Travel – starptautiskais tūrisma operators! Galvenais birojs atrodās Rīgā, pārstāvniecības Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā un Vācijā. Mūsu kompānijas galvēnais mērķis – izveidot augstas klases ceļojumus, par pieejamām cenām un individuālu pieeju katram klientam.


INTERLUX Travel - international tourism operator. Main office in Riga, representatives in Lithuania, Russia, Bearus and Germany. Company main goal - create a quality tours at the affordable prices and individual approach to each client.


INTERLUX Travel – международный туристический оператор! Центральный офис находится в Риге, представительства в Литве, России, Белоруссии и Германии. Цель нашей компании - создание туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту.

D:

Vitālijs Puķīts
K: Karīna Jonāne

Laiks ceļot! / Time to tavel! /

B:

2 Tūrisma operators
6 Izejošais tūrismsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks