B191.jpg
B192.jpg
B193.jpg
Atpakaļ

K17a

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

LVA

M: info@bsa.edu.lv; uk@bsa.edu.lv
W: www.bsa.edu.lv
T: +371 67100610
F: +371 67112679
A: Lomonosova iela 4, LV-1003, Rga


BSA ir viena lielākajām augstskolām Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā. Akadēmija piedāvā 1.un 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studijas, akadēmiskā un profesionālā bakalauriāta, maģistrantūras un doktorantūras studijas dažādos virzienos.


BIA is one of the largest non-governmental higher educational institutions in the Baltic States and Northern Europe.BIA offers Academic and Professional Bachelor Study programs, Master and Doctoral Study programs.


Балтийская Международная Академия-один из крупнейших негосударственных вузов в странах Балтии и Северной Европы. БМА предлагает обучение на программах высшего профессионального образования 1 и 2 уровней, бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

B:

17 Izglītības iestāde



T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks