bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

L-8 ; L-9

TECHVITAS

LTU

M: info@techvitas.lt
W: www.techvitas.com
T: +37046355494
A: Dubysos str. 66A, LT-94107 Klaipėda


Kas ir Techvitas? Dibināts 1999. gadā Lietuvā, LTD "Techvitas" ir veiksmīgs un pastāvīgi augošs uzņēmums ar filiālēm Latvijā, Igaunijā, Polijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Kompānija nodrošina pilnu servisu saviem klientiem - viss no viena avota.


WHO ARE TECHVITAS? Established in the year of 1999 in Lithuania, Ltd „Techvitas“ is a successful and constantly growing company with branches in Latvia, Estonia, Poland, Belarus, Ukraine. Company is focused to complex supply idea – everything from one source.


КТО такие ТЕЧВИТАС? Основанная в 1999 году в Литве, ООО «Течвитас» является успешной и постоянно растущей компанией с филиалами в Латвии, Эстонии, Польше, Белоруссии, Украине. Компания ориентирована на комплексную идею поставок – все из одного источника.

P:

EU

D:

Renatas Petronis
K: Nijolė Jokubauskienė

Industrial supply

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks