bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

S-17

SERTIFIKĀCIJAS CENTRS

LVA

M: info@persc.lv
W: www.persc.lv/
T: +37128389260
F: +371 67885161
A: Aptiekas iela 17A, Rīga, Latvija


LATAK akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija metālapstrādes un kvalitātes vadības jomās. Kompetentā institūcija darba aizsardzībā, profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. Datu aizsardzības ārpakalpojumi.


LATAK accreditated conformity assessments body in welding and quality management systems. Competent body, educational institution of further education and professional perfection. Data protection outsourcing.


LATAK аккредитованая институция по оценке соответствия металообработки и системуправлениякачесвом. Компетентная институция по охране труда, непрерывного образования и обучения различных видов. Услуги по защите персональных данных

D:

Ainārs Saulītis
K: Ainārs Saulītis

Mēs strādājam Jums!

B:

10 DROŠAM DARBAM
10.1 Darba drošība
10.2 Darba apģērbi
10.3 Darba aizsardzības līdzekļi
16 VADĪBAS SISTĒMAST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks