bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

K-26

LR PATENTU valde

LVA

M: valde@lrpv.gov.lv
W: www.lrpv.gov.lv
T: 67099600
F: 67099650
A: Citadeles iela 7/70


Patentu valdes galvenās funkcijas: īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā; veikt tiesību reģistrāciju uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, attiecīgu reģistru uzturēšanu un sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus; veicināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izpratni valstī.


The Patent Office ensures registration of the industrial property rights and publicising the information of the registers in an Official Gazette, as well as by promoting comprehension regarding the necessity of the protection of these rights in the State.


Патентное ведомство является учреждением прямого управления в подчинении министра юстиции, с компетенцией, определённой нормативными актами в области промышленной собственности.

D:

Sandris Laganovskis
K: Dace Buša

B:

26 ZINĀTNE UN KONSULTĀCIJAST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks