bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

L-10

HELUX

LVA

M: laura@helux.lv
W: www.helux.lv
T: + 371 26140508
A: Dārzciema iela 60 - 231.kab., Rīga, LV - 1073


Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir elektrisko vadu un kabeļu, elektrības sadales un kontroles iekārtu, elektrisko un automatizācijas komponentu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.


The main company’s activity is wholesale and retail trade in electrical wires and cables, electrical distribution and control equipment, electrical and automation components.


Основное направление деятельности предприятия – оптовая и розничная торговля электрическими проводами и кабелями, электрическим оборудованием распределения и контроля, электротехническими и автоматическими компонентами.

P:

Helukabel GmbH

D:

Dainius Kisielius
K: Laura Maituse

Stabila sadarbība un augsta kvalitāte.

B:

11 ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA
12 AUTOMĀTIKA, AUTOMATIZĀCIJAT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks