bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

L-2

Elintos matavimo Sistemos

LTU

M: info@elintosms.lt
W: elintosms.eu
T: +37037452790
F: +37037350135
A: Terminalo str. 3


Plašs ierīču klāsts kabeļu testiem un bojājumu vietas noteikšanai, ūdens noplūdes noteikšanai, saspiesta gaisa noplūdes noteikšana, augstsprieguma aparātu testēšanai, ierīces elektrības un ar elektrību nesaistītu daudzumu noteikšanai, termogrāfi, UV kameras un daudzas citas ierīces.


Wide range of instruments for cable test and fault location, water leak detection, compressed air leak detection, high voltage apparatus testing, instruments for electrical and not electrical quantities, thermal imagers, UV and high speed imaging cameras and much more.


Широкий спектр инструментов для испытания кабелей и определения места повреждения, обнаружения утечки воды, обнаружение утечки сжатого воздуха, тестеры аппаратов высокого напряжения, приборы для электрических и не электрических величин, тепловизоры, УФ камеры и многое другое.

P:

FLIR, METREL, BAUR, DV Power, Beamex, Ametek Calibration, Megger, Dobble, Chauvin Arnoux, Teledyne Lecroy, Rigol, Extech, Delta OHM, FixturLaser, MRU.

D:

Vytautas Narbutas
K: Airinas Dobilas

B:

2.10 Manometri, termometri, svari
22 IEKRAUŠANAS UN IZKRAUŠANAS TEHNIKAT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks