bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

K-5

DALKS

LVA

M: info@dalks.lv
W: www.dalks.lv
T: +371 67562223
F: +371 67562223
A: Dārzciema iela 60-302, Rīga, Latvija


Tehnoloģisko iekārtu, rezerves daļu un materiālu piegāde, kā arī visu veidu transportlīdzekļu tehniskā apskate aviācijas, jūras, sauszemes un dzelzceļa uzņēmumiem


Supply and verification of technological equipment, spare parts and materials, as well as technical inspection of all kinds of vehicles for aviation, maritime, land and railway enterprises


Поставка технологического оборудования, запасных частей и материалов, а также технический осмотр всех видов транспортных средств для авиационных, морских, наземных и железнодорожных предприятий

B:

17 REMONTA UN EKSPLUATĀCIJAS TEHNOLOĢIJAST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks