bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

L-18

Cleanlat

LVA

M: cleanlat@cleanlat.lv
W: www.cleanlat.lv
T: 28389208
A: Ganību dambis 40m, Rīga, LV-1005


Cilvēki vienmēr ap sevi vēlas redzēt harmonisku un sakārtotu vidi, kurai, protams, ir jābūt tīrai. Mēs, SIA “CleanLat” piedāvājam Jums uzturēt apkārtējo vidi un telpu ap sevi sakoptu, veicot to ātri un efektīvi ar profesionālu uzkopšanas tehniku.


People always want to see a harmonious and orderly environment around them, which, of course, must be clean. We, SIA "CleanLat" offer you to maintain the surrounding environment and space around yourself, making it quick and effective with professional cleaning techniques.


Люди всегда хотят видеть вокруг себя гармоничную и упорядоченную среду, которая, конечно же, должна быть чистой. Мы, SIA «CleanLat», предлагаем вам поддерживать окружающую среду и пространство вокруг себя, делая его быстрым и эффективным с помощью профессиональных методов очистки.

P:

Nilfisk (Dānija), VIPER (Ķīna), Menikini (Itālija), Kränzle (Vācija, IPC Gansow (Itālija), Cleanfix (Šveice)

D:

Ginters Rantiņš
K: Ginters Rantiņš

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks