bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

K-27

ARGUS RT

LVA

M: meriekartas@argus.lv
W: www.argus.lv
T: +371 67568150


Mēriekārtas elektriskajiem, vides parametru un datortīklu mērījumiem. Serviss (kalibrēšana, remonts, noma). Elektronikas un automatizācijas daļas.


Measuring equipment for electrical, environmental parameters and computer networks measurements. Service (calibration, repair, rental). Electronics and Automation parts


Измерительное оборудование для измерений электрических, параметров окружающей среды и компьютерных сетей. Сервис (калибровка, ремонт, прокат). Компоненты электроники и автоматизации.

P:

Flir Systems (SWE), Extech Instruments (SWE), Fluke Networks (USA), Fluke (USA), Ideal Networks (USA), Davis Instruments (USA)

D:

Jānis Čaune
K: Vjačeslavs Višņakovs

B:

11 ELEKTRONIKA, ELEKTROTEHNIKA
12 AUTOMĀTIKA, AUTOMATIZĀCIJA
21 MĒRIEKĀRTAS UN MĒRINSTRUMENTIT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks