bt1
tech18.jpg
Atpakaļ

S-3

ABILISED OU

EST

M: info@abilised.ee
W: www.abilised.ee
T: +37255580657
A: Kuma tee 12, 75312 Peetri, Estonia


Abilised piedāvā rūpniecisko notekūdeņu samazināšanas tehnoloģiju, izmantojot ķīmiski-fizisku procesu. Mēs piedāvājam pilnu risinājumu - paraugu ņemšanu, laboratorijas testēšanu, piemērotu iekārtu projektēšanu un ķimikāliju izvēli. Mēs pārdodam visu nepieciešamo aprīkojumu, ķīmiskās vielas, filtrus.


Abilised OÜ offers technology to reduce water based waste with the help of chemical-physical process. We offer a full solution – taking samples, testing in the lab, designing suitable equipment and choosing suitable chemicals. We sell all necessary equipment, chemicals, filters, etc.


Abilised предлагает технологию для сокращения промышленных сточных вод с помощью химико-физического процесса. ?редлагаем полное решение - взятие проб, тестирование в лаборатории, проектирование подходящего оборудования и выбор химикатов. ?родаем все необходимое оборудование, химикаты, фильтры.

D:

Siim Pajus
K: Siim Pajus

B2B

B:

1.11 Atlikumu pārstrādes iekārtas
2 RŪPNIECISKĀS IEKĀRTAS UN MATERIĀLI
26 ZINĀTNE UN KONSULTĀCIJAS
27 ĶĪMISKĀS VIELAS RŪPNIECĪBAIT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks