bt1
1219.jpg
Atpakaļ

J14

Pedagoģiskās meistarības skola

LVA

M: izglitiba@gmail.com
W: pedagogs.lv
T: 371 28320454
A: Eglaines 2-15, Rīga, LV 1057

D:

Kaspars Bikše
K: Kaspars Bikše

B:

1 GRĀMATAS
1.7 Mācību burtnīcas
1.11 Oriģinālliteratūra
1.12 Populārzinātniskā literatūra
3.1 Kalendāri
10 GRĀMATU PASŪTĪŠANA
10.1 Internetā
10.2 Pa pastu
19 MATERIĀLI RADOŠĀM NODARBĒMT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks