bt1
1219.jpg
Atpakaļ

H2

Latvijas Leļļu teātris

LVA

M: info@lelluteatris.lv
W: http://www.lelluteatris.lv/lv/
T: + 371 67285418
A: K.Barona iela 16/18 Rīga, LV-1050 Latvija


Leļļu teātris gadsimtiem ilgi ir bijis viens no mistiskākajiem, noslēpumainākajiem un daudzveidīgākajiem mākslas veidiem pasaulē. Latvijas Leļļu teātris piedāvā stilistiski daudzveidīgas izrādes dažādās leļļu tehnikās visai ģimenei: gan mazuļiem, gan skolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem!


For centuries puppet theater has been one of the most mystical, mysterious and diverse art forms in the world. Latvia Puppet Theater offers stylistically diverse performances in various puppet techniques for the whole family: small ones, school-age children and adults!


Театр кукол долгие века был одним из самых мистических, таинственных и многообразных видов искусства в мире. Латвийский театр кукол предлагает стилистически многообразные спектакли в различных техниках кукол для всей семьи: как для малышей, детей школьного возраста, так и для взрослых!

P:

Latvija

D:

Vilnis Beķeris

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks