bt1
1219.jpg
Atpakaļ

G32

Biedrība Lurda

LVA

M: lurdabiedriba@gmail.com
W: lurdabiedriba.wordpress.com/
T: 22041622


Esam “Labo un radošo darbu apvienība”. Veidojam dzejas, mūzikas uzvedumus, atbildības stundas. Braucam pie Jums – visur, kur mūs aicina un no katra mūsu pasākuma ziedojam daļu iegūto līdzekļu labdarībai.


We are “Association of the good and creative work”. We create poetry, musics and other performances, show to the people and from each of it donate part of the funds collected for charity.


Мы “Ассоциация хороших и творческих работ”. создаём спектакли музыки и поэзии, показываем людям и с каждого нашего мероприятия часть собранных средств жертвуем на благотворительность.

D:

Zanda Radziņa
K: Zanda Tarasova

Vairosim prieku un atbildību!

B:

1 GRĀMATAS
1.1 Bērnu un jaunatnes literatūra
1.2 Daiļliteratūra
18 ATTĪSTOŠĀS SPĒLES
19 MATERIĀLI RADOŠĀM NODARBĒMT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks