bt1
1219.jpg
Atpakaļ

B:

1 GRĀMATAS
1.1 Bērnu un jaunatnes literatūra
1.2 Daiļliteratūra
1.6 Mācību grāmatas
1.7 Mācību burtnīcas
1.11 Oriģinālliteratūra
1.13 Tulkotā daiļliteratūra
1.14 Tulkotā oriģinālliteratūra
1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra
1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra
3 CITI IESPIEDDARBI
3.1 Kalendāri
3.7 PastkartesT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks