bt1
1219.jpg
Atpakaļ

J9

Jehovas liecinieku draudžu savienība

LVA

W: JW.org


Izdodam Bībeli vairāk nekā 100 valodās, Bībeles literatūru – vairāk nekā 900 valodās. Izplatām bez maksas.


We publish the Bible in over 100 languages, and Bible based literature in over 900 languages. Distributed without charge.


Издаем Библию более, чем на 100 языках, библейскую литературу – более, чем на 900 языках. Распространяем бесплатно.

B:
T: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks