bt1
1219.jpg
Atpakaļ

G28

GAYATRI

LVA

M: order@gayatri.lv
W: www.gayatri.lv
T: +37129829212


Kompānija „Gayatri” „Gayatri” darbojas Latvijas tirgū kopš 2011.g. Galvenais virziens ir grāmatu vairumtirdzniecība. Mēs piedāvājam galvenokārt grāmatas psihologijā,filozofijā, ezoterikā,kā arī grāmatas bērniem.Mēs esam gatavi piedāvāt pilnu izdevniecības pakalpojumu klāstu.


We has been working at Latvian market since 2011. Our main focus is a wholesale trade of the books in russian language. We offer books about phichology,philosophy,esoterica,religion,also books for kids.We are also offering all kinds of publishing services, including polygraphy, and distribution.


Мы работаем на рынке Латвии с 2011 года.Основное направление это оптовая торговля книг на русском языке.Тематика книг: психология,философия,эзотерика,религия,также детская литература.Мы также готовы предложить полный спектр редакционно-издательских услуг,включая печать и распространение.

D:

Jānis Locāns
K: Jānis Locāns

B:

1 GRĀMATAS
1.1 Bērnu un jaunatnes literatūra
1.3 Enciklopēdijas
1.5 Kristīgā literatūra
1.11 Oriģinālliteratūra
1.12 Populārzinātniskā literatūra
1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra
8 GRĀMATU VEIKALI
9 GRĀMATU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS BĀZEST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks