bt1
1219.jpg
Atpakaļ

H20

SIA SPIDUMS.LV

LVA

M: info@spidums.lv
W: www.motorika.lv
T: +371 67376772
F: +371 67376772
A: Brīvības 121/Cēsu 2, Rīga, LV-1012


Uzņēmums SIA SPIDUMS.LV nodarbojas ar unikālu produktu izplatīšanu Baltijas valstīs rokrakstam un smalkas motorikas prasmju attīstīšanai.Preču unikalitāte ir tāda, ka visas iegūtās prasmes iegaumejas zemapziņā un ar vismazāko enerģijas patēriņu.


SIA SPIDUMS.LV is engaged in the distrib. in Baltic states of unique products for the develop. of writing techniq and motor skills.Uniqueness of goods is that all acquired skills are remembered subconsciously and with the least expenditure of energy


Фирма SIA SPIDUMS.LV занимается распространением в Балтийских странах уникальных товаров для развития техники письма и мелкой моторики рук.Уникальность товаров в том,что все полученные навыки запоминаются подсознательно и с наименьшими затратами сил

P:

Ukraina

D:

Aleksejs Kazakovs

Bērna prāts atrodas uz viņa pirkstu galiem

B:

17 SPĒLES LASĪTPRASMES ATTĪSTĪBAI
18 ATTĪSTOŠĀS SPĒLEST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks