bt1
Atpakaļ

H11

Latvijas Dianētikas Centrs

LVA

M: dianetika.riga@gmail.com
W: www.dianetika.lv
A: Kr. Valdemāra 20-2, Rīga, LV-1010


L.Rona Habarda grāmatas par pašizaugsmi, garīgo pilnveidi.


L.Ron Hubbard books.


Книги ЛюРона Хаббарда о самосовершенствованию и духовному росту.

P:

NEW ERA, Dānija, pasaulē lielākā viena autora darbu izdevniecība.

D:

Nellija Zemniece
K: Danguole Rušiene

B:

1.14 Tulkotā oriģinālliteratūra
15 AUTORTIESĪBU AĢENTŪRAST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks