bt1
1219.jpg
Atpakaļ

G20/H13

LU Akadēmiskais apgāds

LVA

M: apgads@lu.lv
W: www.lu.lv/apgads/
T: 67034889
A: Aspazijas bulv. 5-132, Rīga, LV-1050


LU Akadēmiskais apgāds ir Latvijas Universitātes struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir zinātniskās un mācību literatūras izdošana. Apgāda darbinieki veic rediģēšanas, maketēšanas, datordizaina darbus.


The University of Latvia Press (UL Press)is a structural unit of the University of Latvia.The aim of the UL Press is to publish scientific and scholarly literature and study materials according to international standards

P:

Latvijas Universitāte

D:

Aija Rozenšteine
K: Aija Rozenšteine, Inta Sakalovska

B:

1.3 Enciklopēdijas
1.5 Kristīgā literatūra
1.6 Mācību grāmatas
1.7 Mācību burtnīcas
1.10 Nozaru literatūra
1.12 Populārzinātniskā literatūra
1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra
1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra
2.2 Žurnāli
3.1 Kalendāri
3.2 Mapes, vāki, folijas
3.4 Reklāmas un informatīvie izdevumi
3.5 Veidlapas, vizītkartes
3.7 PastkartesT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks