bt1
1219.jpg
Atpakaļ

G18

Sol un vita

LVA

M: solvita.izd@apollo.lv
W: www.solvitasgramatas.lv
T: 67310761
F: +371 67310761
A: Cēsu iela 26, Rīga, LV - 1012


Izdevniecība SOL VITA jau 24 gadus izdod latviešu orģinālliteratūru un pārsvarā filozofiski ezoterisko literatūru ar mērķi izglītot lasītāju par sevi un savu mijiedarbību gan ar sabiedrību, gan Dievisķo pasauli ,kā arī palīdzēt cilvēkiem celt savu apziņu.


For over 24 years have published Latvian original literature as well as predominantly philosophical-esoteric literature. Our motivation is the education of readers themselves and their interaction with society and the Divine world, and to raise their consciousness.


Мы уже 24 годa издаём оригинальную и особенно философски-эзотерическую литературу с целью помочь читателям познать себя в заимодействии с обществом и Божественным миром и повысить своё сознание.

D:

Veronika Lāce
K: Anita Steponaviča

Ar Dievu viss ir iespējams

B:

1.2 Daiļliteratūra
1.11 Oriģinālliteratūra
1.12 Populārzinātniskā literatūra
6 BIBLIOTĒKAS
9 GRĀMATU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS BĀZES
10.1 InternetāT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks