bt1
1219.jpg
Atpakaļ

H12

Izdevniecība Micrec

LVA

M: info@micrecmusic.lv
W: www.micrecmusic.lv
T: 6709911
F: -
A: Sēlpils iela 2C, Rīga, LV-1007


Autoru darbu izdevniecība. Mūsu autoru darbu katalogā ir atrodamas visas Raimonda Paula, Ulda Stabulnieka, Laura Reinika un Mārtiņa Freimaņa dziesmas, kā arī darbus, kurus izpilda Prāta Vētra, bet bet, Tumsa, Līvi, Jānis Lūsēns, Aija Andrejeva, Igo, Normunds Rutulis un daudzi citi...

D:

Guntars Račs
K: Līga Markova

B:

1.11 Oriģinālliteratūra
3.3 Notis
9 GRĀMATU VAIRUMTIRDZNIECĪBAS BĀZES
15 AUTORTIESĪBU AĢENTŪRAST: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks