bt1
1219.jpg
Atpakaļ

G15

Apgāds Zinātne

LVA

M: zinatne@zinatne.com.lv
W: www.zinatnesgramatas.lv
T: +371 67212797
F: +371 67227825
A: Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050


Vārdnīcas, monogrāfijas un apcerējumi par latviešu literatūru, valodu, folkloru, mākslu, vēsturi, izcilu antīko domātāju darbi.


Dictionaries,monographs, treatises on the Latvian literature, language, folklore, art, history and works of Greek and Roman philosophers.

P:

Latvija

D:

Ingrīda Segliņa
K: Ingrīda Segliņa

ZINĀTNES GRĀMATA - JŪSU INTELEKTAM UN RADOŠAJAM GARAM

B:

1 GRĀMATAS
1.10 Nozaru literatūra
1.11 Oriģinālliteratūra
1.12 Populārzinātniskā literatūra
1.16 Vārdnīcas un uzziņu literatūra
1.17 Zinātniskā un tehniskā literatūra
8 GRĀMATU VEIKALI
10.1 InternetāT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks