11451.jpg
Atpakaļ

A15

DZĪVES MĀKSLAS AKADĒMIJA

LVA

M: info@lifeartacademy.org
W: lifeartacademy.org/
T: +371 24332992
A: Z.A.Meierovica bulv.12, Rīga


Zinot duālās pasaules likumu par sievišķās un vīrišķās enerģiju sadarbību, veidojam dzīves attiecību piedzīvojumu, un visu, kas nebija izdevies līdz šim, varam apgūt, atveseļot un radīt savā dzīvē to, ko mēs izjūtam kā laimi.


Knowing the law of the dual world of feminine and masculine energy, we create an adventure of life relationships, and everything that has not succeeded so far can be learned, rehabilitated and created in our lives what we feel as happiness.


Зная закон дуального мира женской и мужской энергии, мы создаем приключение жизненных отношений, и все, что до сих пор не удалось, можно узнать, реабилитировать и создать в нашей жизни то, что мы чувствуем как счастье.

D:

Dimantra Antra

Laimīga Sieviete - Veiksmīgs Vīrietis - Veseli Bērni - Stipra Dzimta - Diža Tauta

B:

9 Mācību centrsT: Telefons/PhoneA: Adrese/AddressB: Nozare/Branch
F: Fakss/Fax
M: E - pasts/E - mailW: Mājaslapa/Home page
D: Firmas vadītājs/Director
K: Kontaktpersona/Contact person
P: Preču zīmes/Trademarks